Zpracování osobních údajů

Informace o zpracování dat v ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR)

 

Informace o ochraně údajů

Zpracováváme Vaše osobní údaje (dále jen „údaje“) výlučně v souladu s právními předpisy. Tento dokument poskytuje informace o tom, jak jsou Vaše údaje naší společností zpracovány a jak Vaše práva a nároky chrání zákon.

 

Kdo je odpovědný za zpracování vašich údajů a koho můžete kontaktovat?

ECO ELVA s.r.o.

Hněvkovského 587/39a

617 00 Brno

gdpr@eco-elva.cz

(dale jen Správce)

 

Jaké údaje jsou zpracovány a z jakých zdrojů pocházejí tyto údaje?

Zpracováváme údaje, které jsme od Vás obdrželi v momentě odeslání vaší žádosti, dotazu nebo poptávky u Správce, ať již prostřednictvím e-mailu, webového formuláře či jinak.

Osobní údaje jsou:

Vaše identifikační a kontaktní údaje a další údaje, které nám poskytnete, například:

- Jméno, příjmení, adresa, kontaktní údaje (emailová adresa, telefonní číslo), datum narození, a další infromace

 

K jakým účelům a na jakém právním základě jsou tyto údaje zpracovávány?

Zpracování Vašich údajů probíhá za účelem vyhodnocení a zpracování Vaší žádosti, poptávky nebo dotazu. Takové zpracování je naším oprávněným zájmem.

 

Kdo přijímá vaše údaje?

Vaše osobní údaje jsou přístupné zaměstnancům a zpracovatelům, kteří Správci poskytují podpůrné služby související se zpracováním dat a IT služeb.

V případě právní povinnosti mohou být příjemci Vašich údajů orgány a soudy, jakož i externí auditoři.

 

Jaká jsou vaše práva na ochranu údajů?

Máte kdykoliv právo na informace, opravu, vymazání nebo omezení zpracování vašich uložených údajů, právo činit námitky vůči zpracování vašich údajů, na přenositelnost údajů a právo na právní stížnost v souladu s ustanoveními předpisy o ochraně údajů.

Pokud si přejete uplatnit některá z výše uvedených práv, kontaktujte nás prosím na e-mailové adrese: gdpr@eco-elva.cz. V případě pochybností vás můžeme požádat o další informace, vedoucí k potvrzení vaší totožnosti. Toto slouží k ochraně vašich práv a soukromí.